Old school selfie

Workshop voor kinderen en volwassenen

Hoe zie ik eruit, wat zijn typerende kenmerken waaraan andere mij herkennen.
Tegenwoordig maak je een selfie op je telefoon maar deze opdracht daagt je uit een old school selfie te maken.
150 Leerkrachten van de Next Level scholen in Friesland en Terschelling maakten een portretslinger naar aanleiding van een inspiratiedag georganiseerd vanuit Next Level.

Old school selfie kun je ook kopen voor thuis via Boks je kunst

Bob van Boks je kunst legt het je uit!!