Plastic Super

Een kunsteducatief lesprogramma voor midden en bovenbouw
over de Plastic Soep 

De zee is ziek

Ze voelt zich niet lekker

Is er een dokter die haar helpen kan?

Want al dat plastic drijft maar rondjes

Vissen en vogels denken dat het voedsel is……

en er komt steeds meer bij!

Zullen wij met elkaar de zee eens ‘n handje gaan helpen?

Plastic Super is een kunsteducatief lesprogramma dat basisschoolleerlingen, naast het stimuleren van hun creativiteit, informeert over de plastic problematiek in de wereld.
Plastic Super helpt leerlingen om hun betrokkenheid ten aanzien van natuur en milieu te vergroten.
Door kennisoverdracht te verbinden aan creatieve vaardigheden worden de leerlingen gemotiveerd en blijft de kennis beter beklijven.

Het lesprogramma start met een videobrief van de zee, waarin de zee vraagt of de leerlingen hem kunnen helpen.
Er wordt een brief gestuurd naar ouders/verzorgers om hun kinderen te helpen bij het verzamelen van plastic in hun eigen leefomgeving.
In een kringgesprek bespreekt de leerkracht met de leerlingen de opbrengst en sorteren ze het samen op vorm en kleur.
Ergens in school of in de klas richten de leerlingen een Plastic Supermarkt in met dozen, bakken of kistjes die op school te vinden zijn.
Na deze voorbereidingen komt er een kunstenaar in de klas.
We evalueren wat we geleerd en ervaren hebben en hoe we ons eigen gedrag en dat van anderen zouden kunnen verbeteren.
Na de kennisoverdracht gaan we aan de slag en maken de leerlingen in groepjes,
van plastic afval eigenzinnige kostuums en hoeden.
Alle leerlingen worden samen met het kunstwerk gefotografeerd en ronden we af met de uitreiking van een diploma voor het helpen van de zee.

De foto’s worden z.s.m. naar school gestuurd zodat de leerkracht het project kan afsluiten met een evaluatie op het digi-bord.

 

 

Follow by Email
Facebook
Instagram